การตั้งครรภ์แฝด

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:53 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
  ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 28/04/2022

  ปัจจุบันการตั้งครรภ์แฝดพบได้มากขึ้นในหลายครอบครัว ซึ่งถือเป็นการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์มากกว่าการตั้งครรภ์เดี่ยวหลายเท่าตัว

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”