การใช้เลเซอร์ความเข้มข้นต่ำกระตุ้นหนังศีรษะสร้างเส้นผม

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:17 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 30/04/2022

  ปัญหาผมบางและผมร่วงจากพันธุกรรม พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษาด้วยวิธีการมาตรฐานแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้แสงเลเซอร์


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”