รู้จักสิวก่อนใช้ยา

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
07:14 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.นภดล นพคุณ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

การรักษาสิวโดยใช้ยา ต้องเข้าใจสาเหตุของการเกิดสิว เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”