การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน และความจำเป็นของเข็มที่ 3

  1. วัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ ในขณะนี้แนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม โดยทั่วไปอาการข้างเคียงหลังฉีดเข็มที่ 2 มักน้อยกว่าเข็มแรก
  2. มีข้อยกเว้นในกรณีที่แพ้ หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดกันได้ในเข็มที่ 2
  3. การศึกษาวิจัยพบว่า การให้วัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกัน คือ สลับระหว่างวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนชนิด mRNA กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม
  4. ยังไม่มีข้อมูลที่สรุปได้ว่าควรให้วัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นเมื่อใด และใช้วัคซีนชนิดไหน เป็นชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิด ถ้าต่างชนิดควรใช้อะไรก่อนหลังทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องทำวิจัยเพิ่มเติม
  5. ที่มา
   ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”