การตรวจเต้านมด้วยตนเองทำอย่างไร?

มะเร็งเต้านมสามารถรักษาหายขาดได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มต้น

เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1 ยืนหน้ากระจกดูการเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง ขนาด สีผิว ตำแหน่งของหัวนมและเต้านม

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 2 นอนูราบ ใช้มือคลำด้วยนิ้วขี้ กลางและนาง คลำแบบ ก้นหอย

คลำแบบรูปลิ่ม คลำในแนวขึ้นลง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 3 อาบน้ำ สามนิ้วคลำ ทั่วเต้านม และรักแร้

หากพบก้อนที่เต้านมมีรอยบุ๋ม รอยนุน ควรพบแพทย์ทันที

ตุลาคมเดือนแห่งการต่อต้านมะเร็งเต้านม

October Breast Awareness Month

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”