ข้อปฏิบัติมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนาม อาจมีการเตรียมชุดให้)
 2. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น อุปกรณ์การเล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด อาวุธ และของมีคม
 3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
 4. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย
 5. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
 6. ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง
 7. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักฟื้นร่างกาย
 8. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 9. อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
 10. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
 11. งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการจับกลุ่มทำกิจกรรม
 12. ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
 13. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีใข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที
 14. ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
  ที่มา : รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”