ข้อปฏิบัติมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม

  1. จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อนส้อม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ยาประจำตัว และชุดเสื้อผ้าตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนาม อาจมีการเตรียมชุดให้)
  2. สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในที่พัก เช่น อุปกรณ์การเล่นการพนัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด อาวุธ และของมีคม
  3. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารทุกชนิดเข้ามาในที่พัก โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ การส่งอาหารจากภายนอก ขึ้นกับข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล
  4. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมาด้วย
  5. ให้พักในอาคารตลอดเวลา และไม่ให้ออกจากที่พักยกเว้นในบริเวณที่มีการกำหนดไว้ให้
  6. ห้ามย้าย สลับ หรือแลกเตียง
  7. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อพักฟื้นร่างกาย
  8. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  9. อาบน้ำและเปลี่ยนชุดใหม่ทุกวัน
  10. ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดวางไว้และปิดฝาทุกครั้ง
  11. งดการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการจับกลุ่มทำกิจกรรม
  12. ร่วมกันรักษาความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พัก
  13. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีใข้สูง ไอมากขึ้น เหนื่อยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทันที
  14. ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
   ที่มา : รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”