ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงานศพผู้ป่วยโรคโควิด-19

  ญาติ

  • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพเด็ดขาด
  • ห้ามสัมผัสศพโดยตรง เช่น การรดน้ำศพ
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

  ผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา

  • ห้ามเปิดถุงบรรจุศพในทุกกรณี
  • ผู้ปฏิบัติกิจทางศาสนา เช่น พระสงฆ์ สัปเหร่อ หากต้องสัมผัสกับโลงศพ ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ชุดคลุมกันเปื้อน ถุงมือ และหน้ากากอนามัย โดยไม่จำเป็นต้องสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
  • ล้างมือทุกครั้ง เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับศพ
  • ทำความสะอาดสถานที่ประกอบพิธีศพทันที เมื่อเสร็จพิธีกรรม
  • ควรดำเนินพิธีทางศาสนาให้เสร็จสิ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

  ผู้ร่วมงาน

  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดเสี่ยงสาธารณะ
  • ไม่รวมกลุ่มสนทนา เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น
  • ใช้ระยะเวลาร่วมงานให้น้อยที่สุด
  • เมื่อกลับถึงบ้าน ต้องอาบน้ำ สระผม และชำระล้างร่างกายทันที
  • หากหลีกเลี่ยงได้ ไม่ควรไปร่วมงานพิธีที่มีคนจำนวนมาก

  ข้อมูล ณ วันที่ 17 หฤษภาคม 2564
  ที่มา : อ. นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”