จุดสะสมเชื้อโควิด-19 ที่ถูกมองข้าม

  1. โทรศัพท์มือถือ
   เนื่องจากในชีวิตประจำวันเรามักจะหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ มากมาย ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและเมื่อนำมือมาสัมผัสกับโทรศัพท์มือถือ ก็ย่อมจะทำให้กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ ในระหว่างวัน
  2. กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าสตางค์เป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคที่อาจติดมากับเหรียญ ธนบัตร และบัตรสมาชิกต่าง ๆ ดังนั้นการที่เราสัมผัสกับกระเป๋าสตางค์ก็เหมือนกับการสัมผัสกับเชื้อโรค จึงแนะนำให้ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นประจำ และหมั่นล้างมือทุกครั้งหลังหยิบจับเหรียญ ธนบัตร และบัตรสมาชิกต่าง ๆ
  3. อุปกรณ์สำนักงาน
   เนื่องจากผู้ใช้งานมักไม่ได้ทำความสะอาดมือหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ และเมื่อสัมผัสอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ จะส่งผลให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ต่าง ๆ หากยังไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์
  4. ถังขยะ
   อุปกรณ์จัดเก็บขยะทุกชนิดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อผู้สัมผัส ดังนั้น ควรหมั่นทำความสะอาดถังขยะอย่างสม่ำเสมอ
  5. ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
   ที่มา : อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”