ติดโควิด-19 อาจเสียชีวิตฉีดวัคซีนป้องกันได้

  ในการระบาดรอบ 3 พบรายงาน

  • ผู้ป่วยอาการหนัก 1,207 คน
  • เสียชีวิตสะสม 452 คน
  • ใส่เครื่องช่วยหายใจ 390 คน
  • จากจำนวนผู้ป่วยสะสม 58,061 คน

  (ข้อมูล 11/05/2564)

  วัคซีนซิโนแวคและวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวลงทะเบียนหมอพร้อม เพื่อนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่รอช้า”

  ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
  ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”