ทำอย่างไร เมื่อคนใกล้ชิดคิดทำร้ายตนเอง

เมื่อเกิดความผิดหวัง อึดอัด กดดัน สะสมต่อเนื่องเป็นเวลานาน หากไม่สามารถจัดการได้อาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิตที่แสดงออก ด้วยการเริ่มทำร้ายตนเอง

ข้อแนะนำหากสังเกตคนใกล้ชิดที่เริ่มทำร้ายตนเอง

รับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยท่าทีผ่อนคลายและไม่ตัดสินใจแทน

ไม่พูดหรือเขียน ในเชิงกระตุ้น หรือประชดประชัน

ชวนทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว เช่น เล่นกีฬา เล่นเกม ทำงานศิลปะ เพื่อให้อารมณ์แจ่มใสขึ้น ลดโอกาสเกิดความคิดหดหู่

สัญญาณเตือนและพฤติกรรมเสี่ยง

บ่นว่ารู้สึกเจ็บปวด ท้อแท้ หมดหวัง

รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่รู้จุดหมายในการมีชีวิต

อารมณ์แปรปรวน และกระวนกระวาย อาจโกรรจัด

ไม่ใส่ใจตัวเอง ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

แยกตัวจากครอบครัว หรือสังคม

น้ำหนักตัวขึ้นหรือลด เนื่องจากพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป

พูดหรือเขียนเรื่องความตาย ความเจ็บปวด หรือการฆ่าตัวตาย

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”