ทิ้ง ATK อย่างไร ให้ปลอดภัยสูงสุด

อุปกรณ์ ATK ที่ใช้แล้งไม่ว่าจะตรวจพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อ ล้วนถือเป็นขยะติดเชื้อทั้งสิ้น ดังนั้นจำเป็นต้องทิ้งลงถุงขยะติดเชื้อ (สีแดง) หรือทำลายอย่างถูกวิธี โดยใช้สารเคมีทำลายเชื้อก่อนทิ้งทุกครั้ง

สารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายเชื้อโควิด-19 ได้แก่

แอลกอฮอล์

ฟอร์มาลีน

คลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือ สารคลอรีนที่อยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำ สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการทำลายเชื้อใน ATK

ถ้าไม่มีถุงสีแดง ทำลายเชื้อด้วยสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนประกอบ คลอรีน ประมาณ 1 – 2 หยด ด้วยความระมัดระวังแยกขยะ เนื่องจากสารเคมี ดังกล่าวเป็นสารกัดกร่อน และระเหย หากสูดดมจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

ห่อให้มิดชิดก่อนทิ้งสู่ถังขยะทุกครั้ง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”