นวดกดดวงตา เสี่ยงอันตรายมากกว่าผ่อนคลาย

การนวดกดดวงตาแรง ๆ อาจทำให้เพิ่มความดันในลูกตา และอาจเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ตามมาได้ ดังนี้

มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดต้อหิน

จอตาขาดหรือหลุดลอก

เลนส์แก้วตาอาจเกิดการเคลื่อนที่

เลือดออกในวุ้นตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในผู้ป่วยเบาหวาน

ภาวะเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำของจอตาอุดตันและอาจสูญเสียการมองเห็น

คำแนะนำในการดูแลดวงตา

หากมีอาการเหนื่อยล้าดวงตา ควรพักสายตาด้วยการมองระยะไกลหรือหลับตาเพื่อถนอมสายตา และหยุดพักสายตาทุก 20-30 นาที

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”