นอนไม่หลับนานแค่ไหน ควรปรึกษาแพทย์

  อาการนอนไม่หลับ อาจเกิดจากสภาพจิตใจที่ผิดปกติ แต่จะส่งผลไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่หากมีพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกตินานเกิน 5-6 เดือนขึ้นไป ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

  อาการนอนไม่หลับมี 2 ประเภท

  • อาการนอนไม่หลับแบบปฐมภูมิ ความผิดปกติของการนอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
  • อาการนอนไม่หลับแบบทุติยภูมิ ความผิดปกติของการนอนที่มีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น โรคหอบหืด โรคซึมเศร้า โรคหัวใจ

  สังเกตอาการ

  • หลับยาก
  • ตื่นบ่อยตอนกลางคืน
  • ตื่นเช้ากว่าปกติ
  • มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปในเวลากลางวัน

  คำแนะนำจากแพทย์
  ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับควรหาสาเหตุ ปรับสุขลักษณะการนอน และปรับพฤติกรรมความคิดที่เกี่ยวกับการนอน เช่น ฝึกให้นอนอยู่บนเตียง หากอยู่บนเตียงแล้วนอนไม่หลับ ควรลุกออกจากเตียงและทำกิจกรรมอย่างอื่นแทน

  ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564
  ที่มา : รศ. นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”