บิด เอียง สะบัดหมุน ดัดคอ ท่าบริหารคลายเมื่อย "คอ" ถ้าทำผิด...เสี่ยงอัมพฤกษ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”