ปฐมพยาบาลอย่างไรเมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”