ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

  1. ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่ออกกำลังกายเป็นประจำ พบว่ามีอาการที่ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ออกกำลังกาย โดยผู้ป่วยจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น รวมถึงการเดิน การทรงตัว ความเร็วในการเคลื่อนไหว และอาการเกร็ง ทั้งยังช่วยลดภาระการดูแลของผู้ดูแลได้
  2. การออกกำลังกายยังช่วยชะลอการดำเนินโรคพาร์กินสัน รวมถึงชะลอการเสื่อมของสมองได้
  3. ในผู้ป่วยที่ไม่ออกกำลังกายสามารถเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายตนเองได้ โดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์เดินไปสถานที่ใกล้เคียงแทนการนั่งรถ เป็นต้น
  4. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่น ๆ ที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  5. ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564
    ที่มา : อ. พญ.ปรียา จาโกต้า

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”