ผลข้างเคียงของโรคโควิด-19 ในเด็ก

โรคโควิด-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อเชื้อแพร่กระจายในกลุ่มเด็ก แม้ว่าอาการมักจะไม่รุนแรง แต่อาจส่งผลข้างเคียงในระยะยาวแก่เด็กได้

ผลข้างเคียงของโรคโควิด-19 ในเด็ก

  1. เกิดกลุ่มอาการคาวาซากิ ทำให้มีอาการผื่น ตาแดง ลิ้นสาก ความดันตก ส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายเกือบทุกส่วน
  2. ทำให้มีอาการระยะยาว นานหลายเดือน (Long COVID-19)
  3. หากเด็กเกิดอาการอักเสบในร่างกายแทรกซ้อน อาจส่งผลต่อระบบประสาทสูงถึง ร้อยละ 52.2
  4. อาการข้างเคียงทางสมองจากโรคโควิด-19 ในเด็ก ได้แก่ ปวดศีรษะ เกิดความผิดปกติทางสมอง เสียงพูดผิดปกติ มีอาการหลอนการทรงตัวไม่ดี อาการชัก และอาการอื่น ๆ ทางเส้นประสาท

ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเด็กที่ผ่านการรักษาแล้ว มักมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่ผู้ป่วยเด็กบางรายอาจมีความแปรปรวนทางระบบภูมิคุ้มกันและอาการทางระบบประสาท ผู้ปกครองจึงควรแนะนำการป้องกันแก่เด็กอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”