ผู้ป่วยกลุ่มอาการเอมพีเอส (Myofascial Pain Syndrome)

  ควรดูแลตนเองอย่างไร

  1. ดูแลตนเองโดยการปรับท่าทางในการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆให้เหมาะสม และไม่ฝืนทำเป็นเวลานาน
  2. ควรหยุดพักการกำกิจกรรมนั้น ๆ ถ้าเริ่มมีอาการปวดเมื่อยให้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อให้ออกชิเจนมาเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วค่อยทำกิจกรรมต่อ
  3. กรณีที่อาการทรุดลงเจ็บปวดกล้ามเนื้อมากขึ้นเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ลำบากมากขึ้นหรือต้องใช้ยาแก้ปวดมากขึ้น ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไป
  4. ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ พยาบาลหรือเกสัชกรที่มีความรู้และประสบการณ์
  5. ควรออกกำลังกายและบริหารร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอไม่ควรออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือนวดอย่างรุนแรงและผิดวิธีจากผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมที่ถูกต้อง

  การป้องกันกลุ่มอาการเอมพีเอส

  1. ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยท่าทางที่เหมาะสม
  2. พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  3. รักษาภาวะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลุ่มอาการเอมพีเอส
  4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น ยืดกล้ามเนื้อที่มีการใช้งานเป็นประจำ อาจฝึกโยคะและพิลาทิสร่วมด้วยและออกกำลังกายแบบแอโรบิค เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง ปั่นจักรยาน เป็นต้น
  5. ไม่หักโหมในการทำงานหรือทำกิจกรรมใด ๆ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
  6. รับประทานอาหารที่มีวิตามินและสารอาหารเพียงพอที่จะรักษากลุ่มอาการเอมพีเอส

  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  ที่มา : ศ. พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”