ผู้ป่วยมะเร็งควรรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วนฉีดทันทีที่มีโอกาส

สาเหตุที่ผู้ป่วยมะเร็งควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

  • ร่างกายของผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนทั่วไป
  • เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากได้รับเชื้อโรคโควิด-19 อาการของโรคจะรุนแรงมากกว่าปกติ
  • เชื้อโรคโควิด-19 มีโอกาสอยู่ในร่างกายนานกว่าคนทั่วไป

ผู้ป่วยมะเร็งที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้

  • ผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการรักษา
  • ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาฮอร์โมนหรือภูมิคุ้มกันบำบัด
  • ผู้ป่วยที่กำลังรับการฉายรังสี

ผู้ป่วยมะเร็งที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  • ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูก
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังจะได้รับการผ่าตัด
  • ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด

คำแนะนำจากแพทย์

ผู้ป่วยมะเร็งสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกยี่ห้อที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสารารณสุข ควรลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”