ยาปฏิชีวนะใช้ผิด ๆ ใช้พร่ำเพรื่อ สร้างเชื้อดื้อยา

ส่วนใหญ่ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมีสาเหตุจากไวรัส ไม่ใช่แบคทีเรีย การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคเหล่นี้ส่วนใหญ่เป็นการใช้อย่างผิด ๆ
หยุดพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างผิด ๆ
1. ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่จ่ายยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อไวรัส โดยแยกให้ได้ก่อนว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย
2. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด เพราะทั้งหมดเกิดจากเชื้อไวรัส ยาปฏิชีวนะไม่ช่วยให้หายเร็วขึ้น
3. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคไซนัสอักเสบที่มีอาการไม่รุนแรงและเป็นมาไม่ถึง 10 วัน
4. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเจ็บคอจากโรคคออักเสบ หรือต่อมทอนซิลอักเสบ แต่ควรใช้เมื่อมีไข้ >38 ํC ร่วมกับการมีฝ้าขาวในลำคอและไม่ไอ
5. ไม่ใช้ยาปฏิชีวะเมื่อเป็นโรคหลอดลมอักเสบ เพราะมากกว่า 90% ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรีย
ยิ่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำพอจะยิ่งกระตุ้นเชื้อแบคทีเรียในร่างกายให้กลายเป็นเชื้อดื้อยา และรอวันที่จะปะทุเป็นโรคร้าย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

………………………………

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในวาระ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ” ร่วมไปกับองค์การอนามัยโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/11/18/default-calendar/world-antimicrobial-awareness-week-2020


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”