วงจรใบหน้า-มือ โอกาสแพร่-ติดเชื้อโควิด-19

ใบหน้า วงจรเข้า-ออก ของเชื้อ
เป็นช่องทางออกชั้นดีของไวรัส โดยแพร่กระจายผ่านทางสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อ ขณะเดียวกัน ตา จมูก ปาก และเยื่อบุต่าง ๆ ก็เป็นช่องทางเข้ของไวรัสจากสารคัดหลั่งที่ออกจากตัวของผู้ติดเชื้อเช่นกัน
มือ ปัจจัยกระตุ้นการแพร่-ติดเชื้อ
หากมือไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่ติดอยู่ตามจุดสัมผัสร่วม เช่น ที่โหนรถประจำทาง ปุ่มกดลิฟต์หรือราวบันได แล้วเอามือไปสัมผัสจมูก ปากและตา อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้
คำแนะนำ
ลักษณะดังกล่าวเป็นวงจรของใบหน้าและมือ ซึ่งเป็นที่มาของการล้างมือบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรเอามือไปสัมผัสส่วนที่เป็นค้นหน้าของหน้ากาก เพราะอาจมีเชื้อติดอยู่และหากต้องถอดหน้ากากให้จับที่สายคล้องหูแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ที่มา : รศ(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”