วัคซีนฝีดาษลิง คำตอบ มีหรือไม่

มี

โดยปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกันฝีดาษและฝีดาษลิงรุ่นที่ 3 ซึ่งลดผลข้างเคียงจากวัคซีนรุ่นเก่า ได้รับการรับรองให้ใช้ในยุโรป และอเมริกา ในปี พ.ศ. 2562 คือวัคซีน MVA-BN(modified vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) โดยการนำไวรัสวัคซีเนียมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถแบ่งตัวได้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาษลิง?

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อ ได้แก่ ผู้ทำงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาฝีดาษลิง และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย

ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยฝีดาษลิงที่ได้รับการยืนยันโดยควรได้รับภายใน 4 วันหลังสัมผัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่สามารถได้รับวัคซีนได้ภายใน 2 สัปดาห์ หลังสัมผัสเชื้อเพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย

ข้อควรรู้

ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนในสตรีมีครรภ์ยังมีจำกัด แต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐาน ว่าวัคซีนทำให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงในกลุ่มดังกล่าว

การให้วัคซีนเป็นการฉีดใต้ผิวหนัง 2 ครั้ง ห่างกัน 4 สัปดาห์ หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันฝีดาษมาแล้ว อาจกระตุ้นเพียงครั้งเดียวได้

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”