วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

  โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกง่ายหยุดยาก อย่างไรก็ดีทางสหพันธ์ฮีโมฟีเลี้ยโลกแนะนำให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยมีคำแนะนำดังนี้

  1. ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติไม่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 หรือเกิดความรุนแรงมากกว่าคนปกติ
  2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ากล้ามเนื้อ
   – ควรใช้เข็มฉีดวัคซีนขนาดเล็ก เบอร์ 25 หรือ 27
   – กดบริเวณที่ฉีดวัคซีนประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการเลือดออกและอาการบวม
   – สังเกตบริเวณที่ฉีดวัคซีนภายใน 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดออก
  3. อาการปวดที่แขนจะหายภายใน 1-2 วัน
  4. ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียระดับปานกลางและรุนแรงมาก ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
  5. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ส่งผลต่อความทนทานต่อภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกอื่น ๆ

  ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ที่มา : รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”