วัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

โรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกง่ายหยุดยาก อย่างไรก็ดีทางสหพันธ์ฮีโมฟีเลี้ยโลกแนะนำให้ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยมีคำแนะนำดังนี้

 1. ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติไม่ถือเป็นความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 หรือเกิดความรุนแรงมากกว่าคนปกติ
 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ากล้ามเนื้อ
  – ควรใช้เข็มฉีดวัคซีนขนาดเล็ก เบอร์ 25 หรือ 27
  – กดบริเวณที่ฉีดวัคซีนประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการเลือดออกและอาการบวม
  – สังเกตบริเวณที่ฉีดวัคซีนภายใน 2-4 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดออก
 3. อาการปวดที่แขนจะหายภายใน 1-2 วัน
 4. ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียระดับปานกลางและรุนแรงมาก ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 5. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ส่งผลต่อความทนทานต่อภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียและโรคเลือดออกอื่น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ที่มา : รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”