หลักการแพร่กระจ่ายของเชื้อโควิด-19

  การตะโกน ไอ หรือจาม อาจทำให้สารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อเกิดฝอยละอองที่มีอนุภาคเล็กกว่า 5 ไมครอน ทำให้เชื้อล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานในที่อับ และกระจายได้ไกลกว่า 2 เมตร ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยส่วนการพูดคุยสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อมักจะมีอนุภาคขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน และตกลงพื้นอย่างรวดเร็วที่ระยะไม่เกิน 1 เมตร
  ระยะวลาของเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ตามสถานที่หรือสิ่งของต่างๆ
  – สถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก เช่น 0 องศา เชื้ออยู่ได้นาน 30 วัน
  – วัสดุที่เป็นพลาสติก เชื้ออยู่ได้นาน 3-4 วัน
  – แก้วน้ำ เชื้ออยู่ได้นาน 2 วัน
  – สถานที่ปิด ระบายอากาศไม่ดี เชื้ออาจล่องลอยในอากาศได้นาน 3 ชม.
  ข้อแนะนำควรเว้นระยะห่าง ยิ่งห่างยิ่งดี
  – สถานที่ปิด (ห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศ) ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร (พื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางแมตรต่อ 1 คน)
  – สถานที่เปิดที่เป็นอากาศธรรมชาติ (open air) ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร (พื้นที่อย่างน้อย 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน)

  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
  ที่มา : รศ(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”