"อ้วนนัก" ระวังโรค(ร้าย)รุมรัก

ผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินที่มีค่าดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 ขึ้นไป

มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลากหลายโรค เช่น

เบาหวาน

กรดไหลย้อน

นิ่วถุงน้ำดี

ไขมันในเลือดสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคตับอักเสบจากไขมันสะสม

โรคเกาต์

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

ข้อเข่าเสื่อม

การคำนวณค่าดัชนีมวลกายทำได้โดย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง^2 (เมตร)

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”