เช็กความเสี่ยงสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่มีความเสื่อมถอยของสมรรถภาพทางสมองในด้านการรู้คิด ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเของผู้ป่วย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้น จึงควรหมั่นสำรวจว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้หรือไม่

อาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม

อาการหลงลืมบ่อย ๆ จดจำเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้ เช่น ลืมว่าตนรับประทานอาหารแล้ว

มีปัญหาด้านการสื่อสาร นึกคำไม่ออก ใช้คำผิด

ไม่มีสมาธิในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นระยะเวลานาน

ทำกิจวัตรประจำวันของตนไม่ได้อย่างเดิม

อาจมีปัญหาทางจิตหรือพฤติกรรม เช่น หวาดระแวง หึงหวง พูดจาหยาบคาย วิตกกังวล

หากพบว่าผู้สูงอายุในบ้านมีอาการเหล่านี้ ควรเข้ารับการวินิจฉัยเพื่อวางแผนในการรักษาและรับมือกับอาการโดยด่วน

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”