โควิด-19 กับการใช้ห้องนไอสาธารณะ

มาตรการทั่วไปเพื่อป้องกันโควิด-19 คือ การใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงและมองข้มไม่ได้ คือ การข้ห้องน้ำสาธารณะโดยเฉพาะห้องน้ำที่มีผู้ใช้หนาแน่น สิ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังมีดังนี้

  1. เมื่อใช้อำางล้างมือเสร็ ให้เช็ดมือด้วยกระดาษทิชชูให้สะอาดแล้วนำกระดาษทิชชูที่เช็ดมือสะอาดแล้ว จับก๊อกน้ำเพื่อปิด
  2. ลูกบิดประตูเป็นจุดสัมผัสร่วมที่อาจมีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ดังนั้นควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจับ
  3. เมื่อกดชักโครก ควรปิดฝาทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ การฟุ้งกระจายของแบคทีเรียและเชื้อไวรัส
  4. เมื่อใช้สายฉีดชำระในห้องน้ำ ควรล้างมือหลังใช้ทุกครั้งไม่ควรจับแล้วสัมผัสตา จมูก ปาก เพราะเป็นบริเวณที่เชื้อมีโอกาสปนเปื้อนอยู่

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ที่มา : รศ(พิเศษ) นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”