โรคจอตาผิดปกติในทารกแรกเกิด

 • เป็นโรคที่มีพยาธิสภาพในจอตา ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของหลอดเลือดในจอตาไม่สมบูรณ์ทำให้จอตาขาดเลือดและมีโอกาสสูญเสียการมองเห็น
 • โดยปกติหลอดเลือดที่มาเลี้ยงจอตาจะมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ตอนทารกอายุครรภ์ครบ 39-40 สัปดาห์ ดังนั้นทารกที่คลอดก่อนกำหนดจึงมีโอกาสเกิดภาวะจอตาขาดเลือดได้
 • ปัจจัยเสี่ยงในมารดา

  • การคลอดก่อนกำหนด (โดยเฉพาะอายุครรภ์น้อยกว่า 30 สัปดาห์)
  • ภาวะน้ำหนักแรกคลอดต่ำ (โดยเฉพาะน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 1,500 กรัม)

  ปัจจัยเสี่ยงในทารก

  • มีความผิดปกติของระบบหายใจ
  • น้ำหนักตัวขึ้นช้า
  • เคยมีประวัติการถ่ายเลือด
  • ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

  การรักษา

  1. เลเซอร์จอตาส่วนที่มีการขาดเลือด เพื่อระงับการลุกลามของโรค
  2. การฉีดยาระงับการสร้างหลอดเลือดเข้าในช่องวุ้นตา
  3. การผ่าตัด

  การป้องกัน

  • ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โดยดูแลทั้งในระยะก่อนคลอดระยะคลอด และระยะหลังคลอด
  • หลีกเลี่ยงการคลอดที่ทารกอายุครรภ์น้อย ๆ

  ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
  ที่มา : อ. นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”