ไขปัญหาคาใจเมื่อผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

  1. ถาม : อาการคงที่แล้ว ต้องตรวจหาเชื้อไวรัสในร่างกายหรือไม่
   ตอบ : ไม่จำป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัส (RT-PCR) ในทุกราย การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  2. ถาม : จำเป็นต้องแยกตัวจากสมาชิกภายในครอบครัวหรือไม่
   ตอบ : จำเป็นต้องแยกจากสมาชิกในครอบครัวประมาณ 10-14 วัน โดยแยกของใช้ส่วนตัว และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. ถาม : สามารถออกไปสถานที่สาธารณะได้หรือไม่
   ตอบ : สามารถออกไปได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  4. ถาม : มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำอีกหรือไม่
   ตอบ : มีโอกาสติดเชื้อไวรัสซ้ำได้ หากได้รับเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ หรือได้รับเชื้อในระหว่างที่ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อลดลงมากแล้ว
  5. ถาม : เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 แล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่
   ตอบ : สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ภายหลังจากหายป่วยแล้ว 3-6 เดือน
  6. ถาม : สามารถบริจาคเลือดได้หรือไม่
   ตอบ : สามารถบริจาคเลือดได้ หลังหายป่วยและได้รับการยืนยันว่าไม่พบเชื้อแล้วอย่างน้อย 4 สัปดาห์
  7. ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
   ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”