10 ข้อ ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ในสถานการณ์โควิด-19

1.ลดกิจกรรมนอกบ้านที่มีความเสี่ยง ต้องถอดหน้ากาก มีคนแออัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

2.ลดการพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ด้วยการปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ หรือผู้ดูแล ไปพบแพทย์ด้วยตนเองหากผู้ป่วยอาการคงที่

3.ลดจำนวนผู้มาเยี่ยมเท่าที่จำเป็น

4.ผู้ดูแลควรลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) อย่างเคร่งครัด

5.ผู้ดูแลควรทำความสะอาดตัวเองโดยเฉพาะมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ก่อนให้การดูแลผู้ป่วย

6.ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทผู้ดูแลหรือญาติควรจะสวมหน้ากากอนามัย

7.เตือนผู้ป่วยให้ดูแลป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเสี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

8.ผู้ดูแลทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ

9.ให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายภายในบริเวณบ้านอย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ

10.ให้ผู้ป่วยได้ทำกิจกรรมที่เคยชอบและอยากทำ เช่น การฟังเพลงเก่าๆ การเล่นกับสัตว์เลี้ยง การเล่นกับลูกหลานในบ้าน หรือสื่อสารผ่านวิดีโอคอล

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”