5 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

  1. วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยามีประสิทธิภาพที่ดี สามารถป้องกันโรคได้
  2. ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทันทีเมื่อมีโอกาส เนื่องจากลดโอกาสการติดเชื้อโรคโควิด-19 ของตนเอง อีกทั้งยังช่วยป้องกันคนรอบข้างที่ยังไม่ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งลดการเกิดคลัสเตอร์กลุ่มการระบาดใหม่
  3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอด หากป่วยเป็นโรคโควิด-19 จะมีโอกาสป่วยรุนแรง ควรติดต่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
  4. ภาวะที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
   – ผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีน ชนิดรุนแรง
   – หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์
   – ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้ หลังจากติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน
   – ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่อยู่ในระยะกักตัว เพื่อสังเกตอาการแสดงของโรคโควิด-19 ควรรอให้ครบระยะเวลากักตัว 14 วัน แล้วจึงเข้ารับวัคซีน
  5. ในช่วง 3วันแรก หลังฉีดวัคซีน ร่างกายจะมีอาการต่าง ๆ เช่น ไข้ต่ำ ๆ ปวดหน่วงที่ต้นแขน เพลีย ง่วงนอน แนะนำให้พักผ่อน รับประทานยาแก้ปวด ลดไข้ กลุ่มพาราเซตามอล สำหรับอาการข้างเคียงที่เป็นผลจากวัคซีน เช่น ลิ่มเลือดอุดตัน พบได้น้อยมาก
  6. ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
   ที่มา : รศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”