กลุ่มโรค NCDs ในผู้สูงวัย

0

4.3 (3 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 01/04/2022

กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการเสื่อมของร่างกายตามอายุ ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคกลุ่มนี้ได้ด้วยการปรับพฤติกรรมให้สมดุลเหมาะสม ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ งดรับประทานอาหารที่มีรสหวาน เค็มจัด รับประทานโปรตีนอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปและที่สำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ตัวเรานั้นเกิดความเครียดเกินไป


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”