กลุ่มโรค NCDs ในผู้สูงวัย

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:50 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
  ภาควิชา : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
  วันที่เผยแพร่ : 01/04/2022

  กลุ่มโรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับการเสื่อมของร่างกายตามอายุ ซึ่งเราสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันโรคกลุ่มนี้ได้ด้วยการปรับพฤติกรรมให้สมดุลเหมาะสม ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ งดรับประทานอาหารที่มีรสหวาน เค็มจัด รับประทานโปรตีนอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปและที่สำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ตัวเรานั้นเกิดความเครียดเกินไป


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”