การดำเนินชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

0

4.3 (2 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆด้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ประชาชนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในรูปแบบ New normal ซึ่งหากจะต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะก็ควรป้องกันตัวเองและสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”