การดำเนินชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

  0

  4.3 (2 rating)
  1 lessons
  06:28 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.(พิเศษ)นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
  ภาควิชา : ฝ่ายอายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆด้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย ประชาชนทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันและการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆในรูปแบบ New normal ซึ่งหากจะต้องออกไปตามสถานที่สาธารณะก็ควรป้องกันตัวเองและสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”