การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ของผู้ให้บริการ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:41 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  ภาควิชา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
  วันที่เผยแพร่ : 21/03/2022

  หลังจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง อาชีพผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่กลับมาให้บริการและมีโอกาสสัมผัสกับผู้อื่น จำเป็นต้องมีมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจังและระลึกถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่นเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญคือติดตามข่าวสาร มาตรการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”