การดูแลไตและชะลอความเสื่อมของไต

0

4.3 (4 rating)
1 lessons
06:58 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : อ.พญ.สมกัญญา ตั้งสง่า
ภาควิชา : ฝ่ายอายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

ไตวายเรื้อรัง คือภาวะที่ไตไม่สามารถที่จะขับน้ำและของเสียออกจากกระแสโลหิตได้ตามปกติ ของเสียที่มีอยู่เกินจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การชะลอความเสื่อมของไต คือต้องดูแลตนเอง ไม่รับประทานยาที่ส่งผลทำให้ไตทำงานหนัก ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรสูบบุหรี่ และดูแลโรคประจำตัวอื่นๆให้อยู่ในภาวะปกติ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”