การตรวจคัดกรองวินิจฉัยทารกดาวน์ในคุณแม่ตั้งครรภ์

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
9m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.ศักนัน มะโนทัย
ภาควิชา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

สิ่งหนึ่งที่อาจสร้างความกังวลใจให้แก่คนที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ คือ การที่ทารกเป็น "ดาวน์ซินโดรม" ซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซม ที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุมาก ซึ่งหากทารกเป็นดาวน์ซินโดรมก็จะส่งผลทำให้พัฒนาการทางสมองมีความล่าช้ากว่าคนทั่วไป ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์สามารถตรวจคัดกรองให้ทราบถึงความเสี่ยงของเด็กทารกในครรภ์ก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงดูได้ต่อไปในอนาคต

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”