การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของมะเร็งเต้านม

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.กรุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข , อ. พญ.ฑิฆัมพร จิตรพสุธรรม , รศ. นพ. สมบูรณ์ ดีลาวัฒน์
ภาควิชา : พยาธิวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การที่จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนั้น ตัวที่วินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือการตรวจเซลล์หรือตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา เพื่อวางแผนการรักษาให้ยาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเคมีบำบัด การให้ยาต้านฮอร์โมน การให้ยามุ่งเป้า หรือการให้ภูมิคุ้มกันบำบัด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”