การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาของมะเร็งเต้านม

  0

  4.5 (1 rating)
  1 lessons
  06:02 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ.นพ.สมบูรณ์ ดีลาวัฒน์ , อ.พญ.ฑิฆัมพร จิตรพสุธรรม , อ. นพ.กรุณย์พงษ์ เอี่ยมเพ็ญแข
  ภาควิชา : ฝ่ายพยาธิวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  การที่จะบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนั้น ตัวที่วินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือการตรวจเซลล์หรือตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา เพื่อวางแผนการรักษาให้ยาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเคมีบำบัด การให้ยาต้านฮอร์โมน การให้ยามุ่งเป้า หรือการให้ภูมิคุ้มกันบำบัด

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”