การติดเชื้อดื้อยา

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
13m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
ภาควิชา : เภสัชวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/05/2022

การติดเชื้อดื้อยาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย สาเหตุที่สำคัญมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลและขาดความตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยา


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”