การติดเชื้อดื้อยา

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  13:22 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
  ภาควิชา : เภสัชวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 09/05/2022

  การติดเชื้อดื้อยาเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของคนไทย สาเหตุที่สำคัญมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลและขาดความตระหนักถึงปัญหาเชื้อดื้อยา


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”