การทำกายภาพฟื้นฟูผ่านระบบสื่อสารทางไกล

  0

  3.0 (1 rating)
  1 lessons
  05:11 นาที
  วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”