การปฏิบัติตนของผู้ที่หายจากโควิด-19

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:31 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. ดร. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 12/04/2022

  ผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังจากรักษาหายและได้ออกจากโรงพยาบาลเแล้ว โอกาสที่จะแพร่เชื้อ หรือกลับเป็นซ้ำค่อนข้างต่ำมาก แต่ผู้ป่วยและคนรอบข้างก็ยังคงต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการการแยกตัว Physical Distancing พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารแยกกัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

  แสดงน้อยลง


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”