การปฏิบัติตนของผู้ที่หายจากโควิด-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 12/04/2022

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 หลังจากรักษาหายและได้ออกจากโรงพยาบาลเแล้ว โอกาสที่จะแพร่เชื้อ หรือกลับเป็นซ้ำค่อนข้างต่ำมาก แต่ผู้ป่วยและคนรอบข้างก็ยังคงต้องระมัดระวังตนเองอยู่เสมอ ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามมาตรการการแยกตัว Physical Distancing พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารแยกกัน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข

แสดงน้อยลง


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”