การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามีจุดประสงค์ในการป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น ช่วยลดการเจ็บปวด ลดการอักเสบ และทำให้หายเร็วขึ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”