การปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูก

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูก การเสียสละอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของแม่ ดังเช่นการปลูกถ่ายตับ นับเป็นการให้อันยิ่งใหญ่ของแม่ ที่มอบให้ลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมีชีวิตใหม่ที่สดใส

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”