การปลูกถ่ายตับจากแม่สู่ลูก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:18 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. นพ.บุญชู ศิริจินดากุล
  ภาควิชา : ศัลยศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูก การเสียสละอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของแม่ ดังเช่นการปลูกถ่ายตับ นับเป็นการให้อันยิ่งใหญ่ของแม่ ที่มอบให้ลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมีชีวิตใหม่ที่สดใส

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”