การปลูกถ่ายไขกระดูก

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน , อ. พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็งบางชนิด โรคเลือด และภาวะความผิดปกติของไขกระดูกได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”