การปลูกถ่ายไขกระดูก

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  08:36 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน , อ. พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 31/07/2022

  การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นวิธีการรักษาหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรคมะเร็งบางชนิด โรคเลือด และภาวะความผิดปกติของไขกระดูกได้

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”