การปลูกถ่ายไต

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

การปลูกถ่ายไต เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังในระยะสุดท้าย โดยให้ผลดีต่อผู้ป่วยได้หลายประการ คือ ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่ต้องมาพบแพทย์บ่อย สามารถดำเนินชีวิตประจำวันกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำการปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดหรือเนื้อเยื่อได้ประสบผลสำเร็จ ทำให้ญาติผู้ป่วยที่ต้องการบริจาคไตให้กับผู้ป่วย สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอคิวการรับบริจาคที่ต้องใช้เวลานานอีกต่อไป

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”