การป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากโรคปอดอักเสบ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
วิทยากร : ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”