การป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดจากโรคปอดอักเสบ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:00 นาที
  วิทยากร : ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
  ภาควิชา : ภาควิชาอายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”