การป้องกันข้อสะโพกหัก ในผู้ป่วยสูงอายุ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  17:20 นาที
  Level : Intermediate
  วิทยากร : รศ. นพ.วัชระ วิไลรัตน์
  ภาควิชา : ออร์โธปิดิกส์
  วันที่บรรยาย : 08/10/2020

  การป้องกันข้อสะโพกหัก ในผู้ป่วยสูงอายุ

  โค้ดส่วนลด

  ราคา190บาท
  ราคา190บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”