การป้องกันข้อสะโพกหัก ในผู้ป่วยสูงอายุ

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
17m
Level : Intermediate
วิทยากร : รศ. นพ.วัชระ วิไลรัตน์
ภาควิชา : ออร์โธปิดิกส์
วันที่บรรยาย : 08/10/2020

การป้องกันข้อสะโพกหัก ในผู้ป่วยสูงอายุ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”