การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

จากสถานการณ์ปอดบวมอู่ฮั่น จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นไม่ควรตื่นตระหนกเพราะปัจจุบันยังไม่มีการระบาดของโรคในประเทศไทย ดังนั้นในภาวะปกติที่ยังไม่มีการระบาดของโรค ควรดำเนินชีวิตตามปกติ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และเตรียมรับมือป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย กินอาหารสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือทุกครั้ง หากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการกระจายของโรค ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”