การป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:08 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
  ภาควิชา : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  จากสถานการณ์ปอดบวมอู่ฮั่น จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เกิดขึ้นไม่ควรตื่นตระหนกเพราะปัจจุบันยังไม่มีการระบาดของโรคในประเทศไทย ดังนั้นในภาวะปกติที่ยังไม่มีการระบาดของโรค ควรดำเนินชีวิตตามปกติ รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และเตรียมรับมือป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย กินอาหารสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง และล้างมือทุกครั้ง หากป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการกระจายของโรค ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”