การฝังเครื่องให้ยาระงับปวดผ่านช่องไขสันหลัง

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
13m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

อาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอาการที่พบได้บ่อยสามารถพบในระยะใดของโรคก็ได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดอย่างมาก อีกทั้งไม่เพียงจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอีกด้วย ซึ่งการฝังเครื่องให้ยาระงับปวดผ่านช่องไขสันหลังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการปวดมีอาการที่ดีขึ้น แต่หากใครที่มีอาการปวดโดยไม่มีสาเหตุนั้นก็ควรรีบปรึกษาแพทย์จะดีที่สุด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”