การฝึกมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Hand training in stroke patients

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  09:45 นาที
  วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”