การฝึกเดินสำหรับคนไข้ที่เพิ่งฟื้นตัวจากการนอนพักรักษาเป็นเวลานาน ep.1

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022
ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”